yaratıcılığın gelişimini engelleyen faktörler

 • * çeşitli malzemelerin değişik amaçlarla kullanılmasına izin verilmemesi
  * çocuğun beğenilmeme ve sosyal kabul görmeme gibi yanlış bir tavırla yetiştirilmesi
  * kendiliğinden oluşan öğrenme fırsatlarından çocuğun yararlandırılmayışı
  * taklitçilik ve kopyacılık yapmaya yöneltecek davranışların gösterilmesi
  * çocuğun merak güdüsünün uyarılmaması ve düşünmeye yöneltilmemesi
  * sıkı dsiplin
  * içtensizlik ve doğalsızlık
  * yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan etkinlikler
  * eksik materyal
  * yarış içine sokulma
  * başarılı olma konusunda baskı
  * hayalci öğrencinin gerçeğe davet edilmesi
  * soru sorma kısıtı
  * beceriksizliğe tolerans gösterilmesi
  * aşırı otoriter bir eğitim sistemi
  * kalabalık sınıf ortamı
  * esnek olmayan öğretmenler
  * öğrencilere söz hakkı tanınmaması
  * problemi anlamada başarısızlık
  * problemi hatırlamada başarısızlık
  * bilgi eksikliği
  * katı kurallar
  * hata yapmaktan korkma
  * ailenin ve yakın çevrenin çocuğu kısıtlaması
  * çocuğun düşünce ve sorunlarına değer verilmemesi
  * doğa ile etkileşimini engellemek
  * çocuğun yaptıklarını yanlış ve saçma bulmak
  * onu demetlemek
  * azarlamak
  * belli kalıplara sokmaya zorlamak
  * şiddet kullanmak

  2

  bizi takip edin

  kötü sözlük © 2010 - 2015 (zaman nasıl geçiyor)

  bu sayfada yaratıcılığın gelişimini engelleyen faktörler başlığı hakkında kötü sözlük yazarlarının yazdıkları subjektif yorumlar bulunmaktadır ve yaratıcılığın gelişimini engelleyen faktörler ile ilgili tüm içeriği sözlük yazarları oluşturmaktadır. yaratıcılığın gelişimini engelleyen faktörler başlığına yazılanların hepsi doğru olmamakla beraber sadece kötü sözlük yazarlarını bağlamaktadır. kötü sözlük olarak amacımız, yazarlarımız sayesinde sürekli gelişen, değişen bir bilgi ve paylaşım platformu oluşturmak ve bu platformun mümkün olacak en az kısıtlamayla gelişmesini ve güzelleşmesini sağlamaktır. kötü sözlük hepimizin katkılarıyla gerçeklerin yazıldığı, okunduğu, tartışıldığı, kritiğinin yapıldığı bir ortam olabilmek için yola çıkmıştır. (sıkıcı kısım başlıyor) ayrıca kötü sözlük'te yazılan her şey doğru olmayabilir, site içeriği 18 yaşından küçükler için sakıncalı da olabilir. dünyayı ele geçirmek gibi bir amacımız olmamasına rağmen tüm içerik creative commons by-nc-nd koşulları ile lisanslanmıştır.

  bir takım şeyler: iletisim / şikayet / reklam - S.S.S. - istatistikler - facebook - twitter - google+